Motiv: Novi industrijski razvoj pokrenuo je eru gde se pored ljudi na Internet priključuju i
uredjaji, engl. Internet of Things. Predviđa se da će do 2025. biti priključeno preko 50 milijardi uređaja na internet. Google uvodi autonomne automobile kojima će upravljati algoritam, a ne čovek. Vašeg doktora će delimično zameniti novi uređaj koji proverava vaše zdravlje, a vaš frižider će sam trošiti novac sa vaše kreditne kartice i naručivati mleko kada isto nestane.

 

Cilj: Osnovni cilj kursa je da se studenti upoznaju sa elementarnim radom u laboratoriji za elektrotehniku, koja ih nadalje priprema za praktični rad u industriji budućnosti. Veštine sa kojima će se studenti upoznati su merenje signala iz prirode (temperatura, brzina, ultrazvučni senzori) i kako ih obraditi. Sledeći korak je pravljenje programa koji će upravljati nekim procesom (npr. električnim motorom).

 

Pregled kursa: Kurs će obezbediti uvod u sledeće oblasti :

 

 • Diode I otpornici
 • Stitovi za Arduino mikrokotroler
 • Upotreba biblioteka
 • Upravljanje bluetooth senzorom
 • Led I RGB diode
 • Upravljanje ultrazvucnim senzorom
 • Upravljanje DHT11 senzorom za temperaturu
 • Upravljanje senzorom za merenje vlaznosti zemljista
 • L293 konrola DC elektro motora
 • Upravljanje servo motora
 • Upravljanje senzorom za nagib
 • Daljinsko upravljanje pomocu IR prijemnika
 • Povezivanjem Arduino mikro kontrolera sa androjid app
 • …..
 • ….
 • ..
 • .
 • Sertifikovanje

Realizacija kursa: Kurs traje 26 dana po 3 školska časa nedeljno.

 

Ishodi učenja: Nakon uspesno zavrsenog Arduino kursa ucenici ce nauciti I komandovati:

 • Proces razvoja Arduino aplikacije, ukljucujuci upotrebu Arduino mikrokontrolera
 • Razvojni alat Arduino IDE, blynk,processing, fritzing.
 • Koriscenje konstrukcije jezika C I C++ programiranje
 • Kako uspesno graditi I objavljivati aplikacije za Arduino mikrokontrolere

Izdavanje sertifikata. GIC polaznicima koji prisustvuju svim predavanjima na kursu izdaje Sertifikat o odslušanom kursu sa nazivom “Osnove arduino  tehnolgija”.

 

“Creative Challeng” takmičenje na kojem je naš tim osvojio drugo mesto i dobio vredne nagrade.

Projekat “Smart Garden” sa kojim je tim GIC-a osvojio drugo mesto.

Naši mali Arduino programeri.

Aleksandar Blagić

-Trener kursa "Arduino"

Rođen .08.1992. u Prištini”, završio osnovnu školu “Kralj Milutin” u Gračanici i Gimnaziju u Lapljem Selu.Završio “Software Developer” na ITAcademy u Beogradu gde je stekao znanje iz programskog jezika C#. Pored IT akademije pohađao je različite kurseve programiranja, web dizajna, robotike i arduino tehnologija. Osnivač je Inovationog Centra u Gračanici i mentor na kursu “Arduino Tehnologije.”